W całej Polsce trwają kontrole szamb

2 lutego 2024

Trwają kontrole szamb

Jeszcze tylko kilka miesięcy pozostało gminom na przeprowadzenie kontroli wszystkich szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Za brak wypełnienia obowiązku sprawozdawczego urzędnikom grożą wysokie kary.

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy muszą przeprowadzić kontrole właścicieli posesji, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe. Kontroli podlegają zarówno szamba, jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także regularne wywozy nieczystości ciekłych.

Co kontrolują urzędnicy?

  Kontrolerzy sprawdzają umowy zawarte z firmami asenizacyjnymi na usługi wywozu nieczystości. Firma, z którą właściciel szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków podpisuje umowę musi posiadać aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie danej gminy.

  Zanim wybierzemy firmę warto więc sprawdzić, czy jest ona uprawniona do świadczenia usług na naszym terenie. Lista firm, którym wydano pozwolenie jest publikowana na stronie internetowej urzędu  miasta bądź gminy. Można również skorzystać z internetowej wyszukiwarki firm asenizacyjnych.

  Poza obowiązującą umową na wywóz ścieków, kontrolerzy sprawdzają regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego. W tym celu mogą prosić właściciela szamba lub przydomowej oczyszczalni o okazanie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych.

  umowa na wywóz szamba

  Wysokie kary za brak umowy

   Za utrudnianie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, właścicielom szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków grożą konsekwencje finansowe. Brak podpisanej umowy z firmą asenizacyjną lub brak rachunków potwierdzających regularne wywożenie nieczystości, może zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 5 000 zł.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele posesji położonych na terenach skanalizowanych mają obowiązek podłączenia się do sieci. Właściciele, którzy tego nie zrobią podlegają karze grzywny. 

   Urzędy miasta i gminy muszą zakończyć kontrole właścicieli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków do sierpnia 2024 roku. Brak wykonania tego ustawowego obowiązku będzie skutkował nałożeniem wysokich kar finansowych na te samorządy, które uchylają się od obowiązku przeprowadzenia kontroli.

   Kontrole posesji, na których znajduje się zbiornik bezodpływowy będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa lata. Kolejne kontrole są więc planowane na rok 2026.

   Aplikacja ułatwi kontrole szamb

    Użytkownicy aplikacji szambo.online mogą ułatwić kontrolę sobie i urzędnikom. Aplikacja pozwala na przechowywanie umów na wywóz nieczystości ciekłych i rachunków wygodnie w jednym miejscu.

    W sytuacji, kiedy umowa została zawarta w sposób tradycyjny, aplikacja umożliwia zeskanowanie i wgranie umowy do systemu. Jeśli gmina korzysta z oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie, umowa ta – po pierwszym zamówieniu wywozu – zostanie automatycznie przekazana do gminnego systemu.

    Jeśli firma asenizacyjna realizuje zamówienia z aplikacji szambo.online, umowa cyfrowa wygeneruje się automatycznie podczas pierwszego zamówienia usługi wywozu.

    Zainstaluj aplikację szambo.online i przechowuj w jednym miejscu wszystkie dokumenty niezbędne w przypadku kontroli.

    Przeczytaj również