Czujnik poziomu szamba, czyli jak często wywozić nieczystości

5 grudnia 2023

Czujnik poziomu szamba

Regularny wywóz nieczystości to obowiązek ustawowy każdego właściciela posesji, na której znajduje się szambo. Pojawia się pytanie, jak często trzeba opróżniać zbiornik? Pomocny w tym zakresie jest czujnik poziomu szamba, który w prosty sposób kontroluje stopień napełnienia zbiornika oraz informuje o konieczności wywozu nieczystości.

Na częstotliwość opróżniania szamba wpływają: pojemność zbiornika, liczba osób mieszkających w gospodarstwie, a także ilość zużywanej wody. Poziom nieczystości w szambie można mierzyć różnymi sposobami, nie wszystkie są jednak bezpieczne dla zdrowia i życia. Wśród tych, które nie stanowią żadnego zagrożenia i jednocześnie wykorzystują nowoczesne technologie są czujniki przewodowe i bezprzewodowe, a także aplikacje – jak chociażby aplikacja szambo.online, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy i informuje użytkownika o konieczności opróżnienia zbiornika.

Gminy decydują o wywozie szamba

  Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ma ona obowiązek kontrolowania mieszkańców w zakresie regularnego wywozu nieczystości.

  Gmina decyduje również o tym, jak często należy wywozić nieczystości płynne. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”. Dokument ten jest aktem prawa miejscowego.

  W regulaminie, gmina wskazuje częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Zapisy te regulują minimalny przedział czasowy, w jakim należy opróżniać szambo. Ustawa dopuszcza, aby regulamin gminy uzależniał częstotliwość opróżniania zbiornika od jego pojemności i zużycia wody, tak, aby nie dopuścić do przelania się zbiornika.

  Zapisy w regulaminie wskazują minimalną częstotliwość wywozu nieczystości. Nie oznacza to jednak, że nie można opróżniać szamba częściej.

   

  Jak często powinno opróżniać się szambo?

   O tym, jak często trzeba wywozić nieczystości ze zbiornika bezodpływowego decyduje kilka czynników. Jednym z nich jest pojemność szamba. Obecnie na rynku dostępne są zbiorniki o pojemności od 1 m3 do 12 m3. Szamba o pojemności do 6 m3 sprawdzą się na działkach rekreacyjnych i na posesjach użytkowanych sezonowo. Właściciele domów całorocznych najczęściej wybierają zbiorniki o pojemności od 8m3 do 10 m3. Z kolei te większe znajdują zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwach rolnych.

   Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na częstotliwość wywozu szamba jest ilość osób mieszkających w nieruchomości podłączonej do zbiornika. Wywóz ścieków w czteroosobowej rodzinie korzystającej z szamba o pojemności 10 m3 szacuje się na raz w miesiącu.

   Wpływ na częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ma również ilość zużywanej wody w gospodarstwie domowym.

   Czujnik poziomu szamba

    Każdy użytkownik szamba wie, że należy regularnie sprawdzać poziom nieczystości w zbiorniku, co nie zawsze jest działaniem łatwym i przyjemnym. Sposobów na ustalenie, czy już należy zamówić wywóz nieczystości, czy jeszcze nie jest kilka. Można na bieżąco monitorować zużycie wody i na tej podstawie obliczyć poziom zapełnienia zbiornika bezodpływowego.

    Innym sposobem jest podnoszenie klapy od szamba i sprawdzania poziomu nieczystości. Nie jest to jednak wygodna i bezpieczna metoda.

    Innym rozwiązaniem jest zastosowanie czujnika poziomu szamba, który monitoruje stan zapełnienia zbiornika i informuje o konieczności zamówienia wywozu.

     

    Rodzaje czujników

    Na rynku dostępne są różne rodzaje czujników poziomu szamba – przewodowe i bezprzewodowe, a także aplikacje instalowane na telefonie.

    Zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe czujniki wymagają instalacji sondy lub pływaka w zbiorniku bezodpływowym. Wskaźniki przewodowe dodatkowo wymagają montażu specjalnego kabla łączącego sondę z centralką, która wskazuje poziom zapełnienia szamba. Czujniki bezprzewodowe wykorzystują łączność radiową lub wymagają stałego dostępu do sieci Wi-Fi. Oba rodzaje wskaźników wyświetlają poziom napełnienia szamba na specjalnym wyświetlaczu.

    Wymienione czujniki poziomu szamba wymagają częściowej instalacji w zbiorniku bezodpływowym oraz regularnego sprawdzania poziomu nieczystości w szambie na centralce.

    Dużo wygodniejsze jest korzystanie ze specjalnej aplikacji w telefonie, która pokazuje bieżący stan napełnienia szamba, a także informuje o konieczności zamówienia wywozu nieczystości.

     

    Miernik poziomu szamba w telefonie

    Wirtualny miernik szamba to propozycja firmy Ścieki Polskie, która jest twórcą aplikacji szambo.online. Podczas pierwszego logowania do aplikacji, użytkownik zostaje poproszony o podanie informacji o ostatnich trzech wywozach. Na tej podstawie algorytm oblicza aktualny poziom nieczystości w szambie, który pokazuje na ekranie telefonu.

    Algorytm bierze pod uwagę zarówno indywidualne przyzwyczajenia każdego użytkownika aplikacji, jak również aktualne warunki atmosferyczne – temperaturę powietrza, nasłonecznienie, opady, ciśnienie. Wykorzystując zaawansowane metody ilościowe, miernik poziomu szamba jest w stanie oszacować poziom zapełnienia zbiornika dla każdego użytkownika z osobna, co gwarantuje dużą efektywność aplikacji.

    W chwili kiedy poziom nieczystości zbliża się do niepokojącego poziomu, aplikacja powiadamia użytkownika o konieczności zamówienia wywozu.

    Czujnik poziomu szamba 1
    Czujnik poziomu szamba 2
    Czujnik poziomu szamba 3

    Wirtualny miernik poziomu nieczystości w zbiorniku w aplikacji szambo.online

     Regularne opróżnianie zbiornika to obowiązek ustawowy dotyczący właścicieli nieruchomości położonych na terenach nieskanalizowanych. Częstotliwość opróżniania nieczystości jest zależna od kilku czynników – pojemności zbiornika, liczby mieszkańców i ilości pobieranej wody.

     Zainstaluj aplikację szambo.online i korzystaj z wirtualnego miernika napełnienia szamba, który nie dopuści do przelania się Twojego zbiornika bezodpływowego.

     Przeczytaj również