Szkolenie on-line – 19.07.22 – Nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych

1 lipca 2022

  • Szambo.online
  • /
  • Wydarzenia
  • /
  • Szkolenie on-line – 19.07.22 – Nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych
szkolenie Nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych

Czy pojawią się nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? Czy zmieni się zakres zadań samorządów związany z ustawą Prawo wodne? Jeśli nurtują Cię te pytania, nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pn. “Nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych”. Wydarzenie, organizowane przez Instytut Edukacji Środowiskowej przy współpracy Ścieków Polskich, odbędzie się 19 lipca 2022 r. o godz. 10:00.

W trakcie spotkania omówimy:

  • Nowe znaczenie definicji “nieczystości ciekłych”
  • Zakres sprawozdania rocznego z zakresu nieczystości ciekłych, które będzie obowiązkowe dla gmin od 1 stycznia 2023 r.
  • Zmiany w zezwoleniach oraz sprawozdaniach kwartalnych
  • Sposoby przeprowadzania kontroli z narzuconą ustawowo częstotliwością minimum raz na dwa lata każda nieruchomość wyposażona w ZB i POŚ
  • Terminy wprowadzania w życie znowelizowanych przepisów

Na zakończenie szkolenia, w ramach dobrych praktyk, przedstawimy możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych do monitorowania i zarządzania gospodarką ściekową w gminie. Rozwiązanie oparte jest o integracje danych w najbardziej zaawansowanym układzie – WODOCIĄG-MIESZKANIEC-FIRMA ASENIZACYJNA-ZLEWNIA-GMINA.

Szkolenie poprowadzi zespół ekspertów, w składzie:

Paweł Małkiewicz

Paweł Małkiewicz

prawnik, wspólnik Małkiewicz Polachowski adwokaci, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi w zakresie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Paweł Koprowski

Paweł Koprowski

prezes Instytutu Edukacji Środowiskowej, wójt gminy w latach 2014-18, od kilku lat zajmuje się tematami związanymi z odpadami oraz nieczystościami ciekłymi.

Wojciech Witowski

Wojciech Witowski

CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków – od ich wytworzenia, poprzez transport aż do oczyszczenia.

Zgłoś się!

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy włodarzy gmin i miast oraz wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację samorządowych zadań z zakresu nieczystości ciekłych.

Spotkanie jest bezpłatne. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Patron branżowy

Patroni medialni

Koordynator szkolenia

Koordynator szkolenia

Martyna Matuszczak

Przeczytaj również