Bezpłatne szkolenie dla firm asenizacyjnych – 18.07.2023 – Składanie sprawozdań kwartalnych – krok po kroku

4 lipca 2023

 • Szambo.online
 • /
 • Wydarzenia
 • /
 • Bezpłatne szkolenie dla firm asenizacyjnych – 18.07.2023 – Składanie sprawozdań kwartalnych – krok po kroku
wywóz szamba

Czy wiesz, że zbliża się termin złożenia kolejnego sprawozdania kwartalnego dotyczącego ścieków odebranych od mieszkańców? Masz czas do końca lipca aby uporać się z tym obowiązkiem. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary finansowe. Skorzystaj z darmowego szkolenia, które wyjaśni Ci krok po kroku jak prawidłowo wypełnić i złożyć sprawozdanie kwartalne.

Pamiętaj! Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie ze swojej działalności na terenie gmin, na które posiada ważne pozwolenie.

Warto wiedzieć!

Od 1 stycznia 2023 r. uległ zmianie zakres danych raportowanych do gmin przez firmy asenizacyjne. W praktyce oznacza to, że sprawozdania składane w 2023 r obejmują nowe dane, które w poprzednich latach nie były gromadzone przez podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Według nowych przepisów, w sprawozdaniach za kolejne kwartały 2023 roku, poza dotychczasowymi danymi, należy zamieścić:

 • wykaz nieruchomości, z terenu których zostały odebrane nieczystości ciekłe
 • wskazanie ilości odebranych nieczystości ciekłych z podziałem na odebrane z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji.

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono nierzetelne, to grożą ci następujące kary:

 • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie
 • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania do uzupełnienia lub korekty sprawozdania
 • 300 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie, nie więcej jednak niż za 90 dni.

Uwaga! Firmy asenizacyjne mają obowiązek złożyć sprawozdania do końca miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem: 

  • za I kwartał do 30 kwietnia
  • za II kwartał do 31 lipca
  • za III kwartał do 31 października
  • za IV kwartał do 31 stycznia.

Masz zatem niecały miesiąc aby prawidłowo przygotować kolejne sprawozdanie kwartalne. Jeśli chcesz aby Twoja firma działała zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, zgłoś się na nasze szkolenie już dziś.

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • Co się zmienia w zakresie ewidencji i sprawozdawczości?
 • Co trzeba raportować i do kiedy?
 • Jakie są sankcje za niewykonywanie obowiązków?
 • Jakie są najnowsze zmiany dotyczące rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych?
 • Czy nowe regulacje to szansa, czy zagrożenie dla branży asenizacyjnej?
 • Jak można zrealizować nowe obowiązki i uniknąć kar wykorzystując do tego nowe technologie?
 • W jaki sposób automatycznie przypisać obszar aglomeracji do poszczególnych nieruchomości na podstawie GPS?
 • Jak skrócić czas przygotowania sprawozdania do minimum dzięki oprogramowaniu asenizacja.online?

Weź udział w szkoleniu!

Pokażemy Ci jak automatycznie przypisywać obszary aglomeracji do nieruchomości, z wykorzystaniem GPS!

Program szkolenia:

 • 10:00-10:30 – Obowiązki dotyczące składania sprawozdań kwartalnych, wynikające z aktualnych aktów prawnych
 • 10:30-11:00 – Dobre praktyki, czyli jak można zrealizować nowe obowiązki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • 11:00-11:30 – sesja Q&A

Szkolenie poprowadzą:

Mikołaj Maśliński

Mikołaj Maśliński

Prawnik, właściciel kancelarii Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Bartosz Kubiak

Bartosz Kubiak

Dyrektor Działu Obsługi Klienta w firmie Ścieki Polskie Sp. z o.o. Od 11 lat związany z obsługą klienta, pracował m.in. jako Key Account Manager w Af.Agency oraz jako Partnership Manager w iCEA Group.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Pracowników administracyjno-biurowych zajmujących się obowiązkami ewidencyjnymi i sprawozdawczymi w firmach asenizacyjnych i przedsiębiorstwach wod-kan
 • Właścicieli firm asenizacyjnych chcących zgłębić tematykę sprawozdawczości
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan odpowiedzialnych za tabor asenizacyjny
 • Wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

 • Prawo udziału w szkoleniu dnia 18.07.2023
 • Prezentację ze szkolenia w formie PDF
 • Nieograniczony dostęp do nagrania ze szkolenia
 • Specjalny bonus dla uczestników

  Zgłoś się już dziś!

  Spotkanie jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

  Koordynator szkolenia

  Koordynator szkolenia

  Martyna Matuszczak

  Przeczytaj również