Warsztaty – 18.10.2022 – Zmiany w przepisach, czyli jak przygotować się do nowych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych w zakresie nieczystości ciekłych

8 października 2022

 • Szambo.online
 • /
 • Wydarzenia
 • /
 • Warsztaty – 18.10.2022 – Zmiany w przepisach, czyli jak przygotować się do nowych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych w zakresie nieczystości ciekłych

Instytut Edukacji Środowiskowej oraz firma Ścieki Polskie Sp. z o.o. zapraszają na warsztaty praktyczne dotyczące nowych obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i ewidencyjnych, jakie nałożyło na gminy najnowsze prawodawstwo. Wydarzenie odbędzie się podczas LocalTrends – Europejskiego Forum Samorządowego, 18 października br. o godz. 13:30 w Poznaniu.

Za sprawą nowelizacji Prawa wodnego, 9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Reforma przewiduje daleko idące zaostrzenie przepisów dotyczących sprawozdawczości i ewidencjonowania nieczystości ciekłych nieobjętych siecią kanalizacyjną.

Największy zakres zmian ustawowych dotyczy bezpośrednio samorządów. Nowe przepisy prawa wprowadziły m.in. obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (tzw. „szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). Zakłada się jednoznaczne określenie minimalnej częstotliwości kontroli – co najmniej raz na dwa lata.

Bardzo istotną kwestią, jaką wprowadza nowelizacja prawa jest doprecyzowanie dotychczasowych obowiązków gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustawa wprowadza bowiem nowy obowiązek dla gmin – sprawozdania roczne. Jego adresatami będą: właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP. Sprawozdawczość wymagać będzie przede wszystkim wdrożenia we wszystkich gminach jednorodnego systemu kontroli, nadzoru i ewidencji. Jest to duże wyzwanie dla gmin, które nierzadko nie prowadzą pełnej ewidencji zbiorników a także nie posiadają danych o częstotliwości i wielkości wywozu nieczystości.

Czego dowiesz się podczas warsztatów:

 • Jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakłada nowela na gminy
 • Co i jak często będzie miał obowiązek kontrolować wójt, burmistrz i prezydent miasta
 • Jakie sankcje przewidziano za brak prowadzenia kontroli
 • Jak zmodyfikować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach
 • W jaki sposób Rada gminy powinna ustalać  wysokość opłat za odbiór nieczystości ciekłych
 • Czy wykorzystanie narzędzi cyfrowych może ułatwić  wypełnienie nowych obowiązków gmin

Warsztaty poprowadzi zespół ekspertów, w składzie:

Mikołaj Maśliński

Mikołaj Maśliński

Prawnik, właściciel kancelarii Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Paweł Koprowski

Paweł Koprowski

Prezes Instytutu Edukacji Środowiskowej, wójt gminy w latach 2014-18, od kilku lat zajmuje się tematami związanymi z odpadami oraz nieczystościami ciekłymi.

Zgłoś się!

Zarejestruj się na LocalTrends i koniecznie zarezerwuj miejsce na naszych warsztatach!

Przeczytaj również