Rozpoczęło się ogólnopolskie badanie stacji zlewnych!

2 lutego 2023

szambo online wóz asenizacyjny
To pierwsza tego typu weryfikacja w kraju. Analiza przeprowadzana jest pośród wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Zbadanie stanu techniki stacji zlewnych pozwoli na wytypowanie tej, która zostanie poddana modelowej modernizacji.
Badanie stanu zaawansowania technologicznego stacji zlewnych na terenie całej Polski organizują wspólnie firma Ścieki Polskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Działając w obszarze ścieków dowożonych, zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w obiegu ścieków pełni stacja zlewna. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce występują oczyszczalnie, które borykają się z zapóźnieniami technologicznymi w tym zakresie. Przekonujemy się o tym na co dzień wdrażając nasze oprogramowanie zlewnia.online w polskich oczyszczalniach. Dlatego kluczowym elementem ogólnopolskiego badania zlewni jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni.
Wojciech Witowski

CEO, Ścieki Polskie

Pierwszym etapem badania jest rozesłanie ankiet do wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Ich wyniki posłużą do przygotowania raportu, który pokaże  poziom zaawansowania technologicznego stacji zlewnych w Polsce. 

Badanie pomoże zidentyfikować problemy polskich stacji zlewnych, a także w uszczelnić system ściekowy, co pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Partnerami merytorycznymi projektu są: Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej oraz idea3W: woda, wodór, węgiel – inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, której jednym z obszarów zainteresowań jest woda. 

Woda jest podstawowym elementem definiującym życie i jego bogactwo na danym obszarze. Dbałość o jej czystość i właściwe wykorzystanie pomoże uchronić nas przed deficytem wody, a w konsekwencji obniżeniem jakości naszego życia. System oczyszczania wody jest uzależniony od jego elementów składowych, dlatego badanie punktów zlewnych jest kluczowe, aby usprawnić przy pomocy nowoczesnych technologii nieefektywne ogniwa całego procesu.
Adam Żelezik

Dyrektor Departamentu 3W w BGK

Weź udział w badaniu!

Wypełnij ankietę, a może to właśnie Twoją zlewnie zmodernizujemy! Jak wziąć udział w badaniu? Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań z ankiety, która została wysłana do wszystkich stacji zlewnych w kraju. Jeżeli nie dotarła ona do Twojego przedsiębiorstwa, znajdziesz ją poniżej. 
  • 17.02.2023 – Termin składania ankiet
  • 31.03.2023 – Publikacja raportu pokazującego stan techniczny stacji zlewnych w Polsce.
  • 07.04.2023 – Wyniki głosowania komisji w sprawie wyboru stacji zlewnej, która zostanie poddana kompleksowej modernizacji

Szansa na modernizację zlewni

Udział w ankiecie to szansa na sfinansowanie kompleksowej modernizacji stacji zlewnej. Pomoże ona w zobrazowaniu jak dużą wartość dla całego systemu ściekowego w gminie ma poprawne funkcjonowanie stacji zlewnej. 

W modernizacji wykorzystane zostaną  najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, które ułatwią kontrolę ilości i jakości ścieków. Kontrola jest kluczowa w kontekście ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz transparentności obiegu ścieków, które wpływają na uszczelnienie systemu i zahamowanie zanieczyszczenia środowiska. 

Dowiedz się więcej: badanie.zlewnia.online

Przeczytaj również