Najnowocześniejszy system sterowania stacją zlewną już w gminach Projektu LIFE Pilica

8 grudnia 2023

LIFE Pilica system sterowania stacją zlewną UZO (5)

Ścieki Polskie instalują pierwsze Urządzenia Zlewnia Online (UZO) w gminach, leżących w obszarze  zlewni rzeki Pilicy. System służący do kompleksowego zarządzania ściekami dowożonymi jest obecnie wdrażany w 10 gminach, które w pierwszej kolejności przystąpiły do projektu LIFE Pilica, w obszarze działania “Ograniczenie presji z gospodarki wodno-kanalizacyjnej”.

LIFE Pilica to unijny projekt, którego celem jest poprawa jakości wód w zlewni rzeki Pilicy, a także zwiększenie ich retencji. W ramach projektu wspierane jest wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły. Program jest realizowany na obszarze 93 gmin położonych w pięciu województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim.

Montaż Urządzeń Zlewnia Online

  W ramach naszego działania dostarczamy kompleksowy system monitoringu i zarządzania obiegiem ścieków dowożonych. Ponadto, tam, gdzie jest to niezbędne, dostosowujemy system sterowania stacji zlewnych do agregowania danych dotyczących zrzutów nieczystości. 

  Obecnie trwa montaż szaf sterowniczych UZO w 10 gminach, które jako pierwsze zgłosiły chęć udziału w unijnym projekcie. Z nowego systemu sterowania korzystają już Rzeczyca, Wolbórz, a także miasto i gmina Tomaszów Mazowiecki. 

  UZO to najnowocześniejsze na rynku polskim rozwiązanie technologiczne służące do bieżącego monitorowania nieczystości. Powstało z myślą o wszystkich podmiotach zaangażowanych w gospodarkę ścieków dowożonych – oczyszczalniach , stacjach zlewnych i firmach asenizacyjnych. UZO wykorzystuje technologię chmury danych, gdzie, w czasie rzeczywistym, zbierane są wszystkie dane dotyczące zrzutów ścieków. Dodatkowo urządzenie  weryfikuje poprawność tych danych w technologii GPS i GSM. 

  Zastosowanie szaf sterowniczych UZO jest odpowiedzią na nieszczelny system gospodarki ścieków dowożonych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, możliwe jest stałe monitorowanie nieczystości, a tym samym zapobieganie sytuacji, w której nieoczyszczone ścieki trafiają do środowiska.

   

  Kompleksowe zarządzanie gospodarką ściekową

   Większość gmin położonych w zlewni rzeki Pilicy to gminy wiejskie, w których posesje nie są podłączone do kanalizacji. Właściciele nieruchomości muszą korzystać ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Włodarze gmin wskazują na duży problem z bieżącym i systematycznym monitorowaniem obiegu ścieków dowożonych, które nie zawsze trafiają do oczyszczalni. 

   Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych do  kompleksowego zarządzania obiegiem ścieków dowożonych, co dostrzegli twórcy projektu LIFE Pilica. Jednym z działań objętych programem finansowanym przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wsparcie gmin w zakupie rocznego abonamentu oprogramowania służącego do ewidencjonowania, kontroli i sprawozdawczości z eksploatacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.  

   W ramach realizacji tego zadania firma Ścieki Polskie dostarcza gminom z obszaru zlewni Pilicy szafy sterownicze UZO oraz oprogramowanie zlewnia.online i Monitoring Ścieki Polskie, których celem jest uszczelnienie systemu gospodarowania ściekami dowożonymi.

   Przeczytaj również